خدمات گیتا باتری
فرم طراحي و سفارش

ضمن تشکر از شما بابت انتخاب گیتا باتری، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل بفرمایید، گیتا باتری تنها ارائه کننده باتری در ایران است که خدمات متفاوتی در زمینه مشاوره و طراحی باتری برای کاربردهای مختلف  ارائه می نماید.
اطلاعات متفاضی:

   
 
Name:
Tel / cell:
E-mail:
 
   

مشخصات:
   
 
The Number Of the Pack(s) request:
Nominal Battery Voltage: V
Capacity: mAh
Minimum Operating Voltage: V
Maximum Operating Voltage: V
Maximum Continues Current: A
Maximum Puls Current: A
Maximum Width Puls Time: mSec.
Operating Temp: 'C
Maximum Dimension: mm
Maximum Weight: Gr
Operating Time:minute
Types Of The Battery:
Fuse:
BMS or PCM Board:
Length Of Wire: cm
Description:
Package Designing: (jpg, gif, pdf, doc, xls)
 
   

   
  
   


مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری