خدمات گیتا باتری
کاربرد ونگهداری باتری

نحوه نگهداری باتری:
1-    بهترین دما برای نگه داری باتری 15-25°C می باشد.
2-    باتری حدودا با 40% ظرفیت شارژ در انبار نگه داری شود. ( برای Li-ion  و Li-polymer ولتاژ انبار داری بین 3.7 الی 3.8 ولت می باشد. )
3-    نگه داری باتری کاملا تخلیه و یا کاملاً پر برای Li-ion و Li-polymer باعث تخریب و متورم شدن باتری و از راندمان باتری می کاهد.
4-    شارژ باتری Li-ion و Li-polymer متفاوت با تمام باتری ها بوده ( 4.2 ولت به ازای هر سلول باتری ) از شارژر مناسب Li-ion و Li-polymer استفاده گردد و این نوع باتری برای کنترل شارژ و دشارژ نیازمند pcm می باشد.
5-    شارژ دوره ای نگه داری باتری با 40 درصد از شارژ در انبار برای Ni-Cd و Li-ionو Li-polymer هر سال یک بار در دمای محیط نگهداری 15 الی 25 درجه سانتیگراد می باشد.

جدول مقایسه ای پنج مدل از انواع متداول باتری
CapacityVحجموزننوع باتری
10Ah12V64mm×124mm×160mm2500 grNi-cd
10Ah12V64mm×62mm×160mm1800 grNi-MH
10Ah12V151mm×98mm×101mm3600 grSLA
10.2Ah11.1V55mm×65mm×55mm425 grLi-Ion
10.4Ah11.1V120mm×75mm×35mm724 grLi-Polymer
جدول فوق به صورت تقریبی می باشد و بر اساس نوع تولیدات کارخانجات مختلف مقادیر می تواند متفاوت باشد.
مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری